Bolków

Bolków, ul. Polna 3

Lokalizacja
Park handlowy zlokalizowany jest w centrum miasta, nieopodal dróg krajowych nr 3 i 5

W sąsiedztwie
osiedle zabudowy wielo- i jednorodzinnej, szkoła podstawowa, Urząd Miasta i
Gminy, komisariat policji, oraz ośrodek sportu i rekreacji

Odległości od instytucji publicznych
– Urząd Miasta – 500 m
– szkoła podstawowa – 350 m
– policja – 170 m
– poczta – 550 m

Liczba mieszkańców:
Bolków zamieszkuje ok. 5 tys. osób

Opiekun parku handlowego
Kamil Bogdanowicz
tel. 785 290 202