Wrocław

Wrocław, ul. Krzywoustego 30

Lokalizacja
Park handlowy zlokalizowany jest we wschodniej części osiedla Karłowice

W sąsiedztwie
osiedle zabudowy wielo- i jednorodzinnej, szkoła
podstawowa, Urząd Miasta (filia), komisariat policji, oraz kampus akademicki

Odległości od instytucji publicznych
– Urząd Miasta – 500 m
– szkoła podstawowa – 1000 m
– policja – 570 m
– liceum – 950 m
– szpital – 1300 m

Liczba mieszkańców
Wrocław zamieszkuje ok. 643 tys. osób

Opiekun parku handlowego
Kamil Bogdanowicz
tel. 785 290 202